Ampipohode
Småkryp på Gulen
-
Blender: f/32
© Rune Edvin Haldorsen